Wasze pytania

W celu ułatwienia dostępu do informacji przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań wraz z wyczerpującymi odpowiedziami.

  Nie. Zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem, w jednym paszporcie nie może być dwóch ważnych wiz.
  Jeżeli w Państwa paszporcie jest już ważna wiza (np. niewykorzystana wiza jednokrotna lub dwukrotna, na podstawie której wjeżdżali Państwo do Rosji tylko jeden raz lub niewykorzystana wiza wielokrotna), proponujemy złożyć dokumenty na nową wizę nie wcześniej niż 10 dni przed upływem jej ważności.

  Oryginałami muszą być:
  - Paszport, ważny przynajmniej jeszcze 6 miesięcy od daty upływu ważności wizy (1,5 roku od daty ważności wizy w przypadku wizy naukowej i pracowniczej);
  - Ankieta wizowa, wydrukowana i podpisana osobiście przez wnioskodawcę. Podpis musi być zgodny z podpisem w paszporcie; - Zdjęcie;
  - Zaproszenie w przypadku wnioskowania o wizę wielokrotną. Podczas wyrabiania dowolnych wiz prywatnych oraz wielokrotnych pracowniczych, naukowych, humanitarnych i biznesowych na podstawie zaproszenia z Federalnej Służby Migracyjnej (FMS Rosji), przedstawienie oryginału jest obowiązkowe;
  - Kopia zaproszenia FMS Rosji może być przyjęta tylko do uzyskania wiz jednokrotnych lub dwukrotnych biznesowych i humanitarnych z zastrzeżeniem, że w razie konieczności placówka konsularna może zażądać przedstawienia oryginału zaproszenia;
  - Polisa ubezpieczenia medycznego.

  Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie były wcześniej przedstawione do rozpatrzenia.

  Informacja o typie wizy jest umieszczona na stronie internetowej Rosyjskiego Centrum Wizowego w rozdziale Wizy lub na stronie internetowej Ambasady albo Konsulatu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Polsce.

  Ubezpieczenie kompensuje wydatki związane z nieoczekiwaną chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem daleko od domu:
  - Opłata pogotowia ratunkowego, leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego oraz lekarstw;
  - Transport chorego do kraju;
  - Ulokowanie i zamieszkanie osoby towarzyszącej ubezpieczonemu;
  - W razie nieszczęśliwego wypadku ze skutkiem śmiertelnym wydatki związane z pogrzebem za granicą lub transport prochów do kraju.

  W celu uzyskania wizy do Federacji Rosyjskiej należy przedstawić polisę ubezpieczenia medycznego. Ubezpieczenie musi być ważne na terytorium całej Rosji w czasie całego okresu pobytu. Obywatele ubiegający się o roczną wizę wielokrotną mogą przedstawić ubezpieczenie na pierwszy wyjazd.

  Zaświadczenie o braku wirusa HIV potrzebne jest wszystkim ubiegającym się o wizę pracowniczą lub naukową (jednokrotną, dwukrotną lub wielokrotną) na podstawie zaproszenia Federalnej Służby Migracyjnej (FMS Rosji), ponieważ wizy te mogą być przedłużone w Rosji.

  Wiza na wjazd do Federacji Rosyjskiej nie jest wymagana od obywateli tych państw, które zawarły z Rosją Umowy o zniesieniu lub ułatwieniu reżimu wizowego.
  Bez wizy mogą być realizowane tylko krótkoterminowe wyjazdy (nie więcej niż 90 dni na każde 180 dni w roku). W razie konieczności dłuższego pobytu wymagane jest wyrobienie odpowiedniej wizy długoterminowej.
  Wiza nie jest również potrzebna w przypadku wjazdu i wyjazdu na podstawie programu „72 godziny bez wizy” (na statku).

  Obywatele państw, nie należących do Unii Europejskiej, mogą ubiegać się o wizę do Federacji Rosyjskiej tylko na podstawie vouchera turystycznego, zaproszenia wydanego przez Federalną Służbę Migracyjną (FSM Rosji), lub przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (jeżeli nic innego nie zostało przewidziane w umowie międzynarodowej Federacji Rosyjskiej).
  Należy zaznaczyć, że jeżeli w zaproszeniu zostało podane miejsce zamieszkania w Polsce, to należy przedstawić dokumenty potwierdzające, że pobyt w Polsce jest zgodny z prawem.
  Obywatele krajów migracyjnie niebezpiecznych mogą ubiegać się o wizę tylko osobiście i pod warunkiem posiadania przez nich polskiej karty pobytu oraz biletów powrotnych.

  Obywatele wszystkich wymienionych państw muszą wypełnić ankietę wizową na dwóch stronach.
  Dla obywateli Australii wymagane jest przedstawienie szczegółowego życiorysu (z tłumaczeniem na język rosyjski!).
  Dla obywateli wymienionych państw podczas składania dokumentów na wizę wielokrotną wymagane jest przedstawienie dwóch egzemplarzy ankiety. Jako drugi egzemplarz można przedstawić kopię.

  Na podstawie wizy turystycznej można przebywać w Rosji do 1 miesiąca (30 dni).
  Jeżeli jednak podróż zaplanowano na okres powyżej 15 dni, należy dodatkowo przedstawić dokładny program Państwa pobytu w Rosji od firmy turystycznej, zajmującej się organizacją podróży oraz dokumenty potwierdzające pełną opłatę usług turystycznych (rachunek – faktura, wystawiona na Państwa nazwisko, kwit kasowy lub wyciąg bankowy z Państwa konta, jeżeli zapłacili Państwo za usługi kartą bankową lub przelewem).

  Jeżeli przesiadka odbywa się wewnątrz strefy tranzytowej w ciągu 24 godzin lub w ogóle bez zmiany terminalu, to wiza tranzytowa nie jest potrzebna. Jednak nie można w tym przypadku opuścić lotniska w celu zwiedzenia miasta.
  W przypadku przesiadki na lotnisku wiza tranzytowa jest potrzebna tyko wtedy, gdy pasażer będzie przebywał w strefie tranzytowej ponad 24 godziny.
  Rosyjskie Centrum Wizowe proponuje, aby w momencie zakupu biletów wyjaśnić u swojego przewoźnika, czy na tej trasie będzie potrzebna wiza tranzytowa.
  Uwaga! W razie tranzytu koniecznego wizę można wyrobić w punkcie konsularnym na lotnisku.

  Warto wiedzieć, że tranzyt samochodowy i podróż samochodem to dwa różne pojęcia.
  Tranzyt – to konieczne przekroczenie terytorium Rosji najkrótszą drogą, np. gdy nie ma innej możliwości dotarcia do kraju docelowego lub zajmie to więcej czasu.
  Niezbędny czas tranzytu wyznacza się z wyliczenia 500 km dziennie najkrótszą drogą (można samemu sprawdzić, np. przy pomocy google.maps).
  Podróż samochodem po Rosji na każdej innej trasie klasyfikowana jest jako turystyka zwykła lub samochodowa. W tym przypadku, aby uzyskać wizę należy przedstawić opłacone vouchery z hoteli w punktach postoju lub potwierdzenie o przyjęciu zagranicznego turysty od dowolnej, akredytowanej przy MSZ FR, organizacji turystycznej, która pomoże Państwu wybrać optymalną trasę i miejsca zakwaterowania (hotele na trasie). Celem podróży będzie w tym przypadku turystyka samochodowa.
  Dokumenty rejestracyjne samochodu i ubezpieczenie samochodu nie są wymagane do wyrobienia wizy. Będą one jednak potrzebne na granicy i w czasie podróży.

  Mogą Państwo złożyć dokumenty przez Centrum Wizowe, termin rozpatrzenia wniosku przez placówki konsularne w trybie ekspresowym wynosi do 3 dni roboczych.
  Zwracamy uwagę na to, że decyzję o ekspresowym trybie wydania wizy wydaje ambasador lub konsul generalny Federacji Rosyjskiej.
  Opłata serwisowa pobierana jest niezależnie od trybu rozpatrzenia dokumentów. Szczegółowe informacje mogą Państwo otrzymać w najbliższym Centrum Wizowym.

Tworzymy bazę pytań i odpowiedzi.

W celu ułatwienia dostępu do informacji, pracujemy nad rozbudową bazy pytań i odpowiedzi.

Tworzymy bazę pytań i odpowiedzi.

W celu ułatwienia dostępu do informacji, pracujemy nad rozbudową bazy pytań i odpowiedzi.

Tworzymy bazę pytań i odpowiedzi.

W celu ułatwienia dostępu do informacji, pracujemy nad rozbudową bazy pytań i odpowiedzi.

Tworzymy bazę pytań i odpowiedzi.

W celu ułatwienia dostępu do informacji, pracujemy nad rozbudową bazy pytań i odpowiedzi.

Najtańsza oferta w regionie

Wiza turystyczna - od 449 zł

Polecana przy sporadycznych wizytach turystycznych

 • 100% skuteczności
 • Gwarancja najtańszego rozwiązania
 • Możliwość wystawienia FVAT
Zamów teraz

Wiza biznesowa - od 449 zł

Najczęstszy wybór większości naszych klientów.

 • 100% skuteczności
 • Minimum formalności
 • Możliwość wystawienia FVAT
Zamów teraz

Odnowienie wizy - od 749 zł

Uproszczone odnowienie wizy bez zbędnych formalności.

 • 100% skuteczności
 • Gwarancja odnowienia w ramach oferty
 • Możliwość wystawienia FVAT
Zamów teraz
Top